Knipleforeningen i Norge ble etablert i 1996.

Vi ønsker å være et samlingspunkt for kniplere i hele Norge, og vi håper at mange flere skal oppdage gleden ved å kniple i årene som kommer. Vi arrangerer jevnlig kurser i ulike knipleteknikker, og treffes for å dele kniplegleder og erfaringer. Ved utgangen av 2014 var vi 183 medlemmer.

Noen som har lyst til å kjøpe en slik pinne? De har vår logo og vil få 2016 på baksiden. Prisen vil bli oppunder 200 kr pr. stk med frakt og toll osv. De som var på årsmøtet og har skrevet seg på listen der, trenger ikke bestille på nytt. -Om de ikke vil ha fler da. Pinnene er hånddekorert. Siste frist for bestilling er 20. juli. Levering i september. For bestilling, send mail til Linda: lib.li@hotmail.com.

                        

Studieutvalget i Knipleforeningen ønsker å kartlegge kniplere i hele Norge, enkeltpersoner, grupper, kniplelærere og andre som kan noe om knipling, uavhengig av om de er medlemmer av Knipleforeningen eller ikke. Er du en knipler eller kjenner noen som er det, ønsker vi at du kontakter Elisabeth Bjørklund Bøhler på e-post: ekbbdigi@online.no.

© 2016 Knipleforeningen i Norge