Hjerte av reflekstråd, designet og kniplet av Linda LillenesLeder:

Linda B. Lillenes, Lensmann Jahnsens vei 17, 2211 Kongsvinger, tlf: 45 61 56 35

e-post: lib.li@hotmail.com

 

Sekretær:

Astrid E. Alnes, Liljevn.13, 0586 Oslo, tlf: 92 29 33 86 

e-post: as-alnes@online.no

 

Kasserer:

Hege Brit Randsborg, Gjøvikgt. 3 A, 0470 Oslo, tlf: 22 18 06 12/95 18 48 17 

e-post: herahebri@gmail.com

 

Styremedlem:

Trine van der Meer, Elgfaret 18, 3930 Porsgrunn, tlf: 98 07 07 90 

e-post: trinemeer@gmail.com

Styremedlem og web-ansvarlig:

Bente Løken, Vallerudveien 12, 1476 Rasta, tlf:92 84 91 95/67 90 61 64

e-post: benteloe@online.no

© 2018 Knipleforeningen i Norge