Kniplekurs helgen 22. - 23. september 2018 i Oslo           

Sted: Haraldsheim vandrerhjem, Oslo  

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Nybegynnerkurs: Lærer- Bjørg Fuskeland. Bjørg bor i Nittedal og gikk på nybegynnerkurs i knipling på slutten av 80-tallet. Da var det Karen Trend Nissens bok, ”Knipling,” som var lærebok.På slutten av 90 –tallet gikk hun på kurs i metallknipling for E. O. Zeisler. Hun har også gått på en del kurs i regi av Knipleforeningen i de senere årene. I 2011 holdt hun sitt første nybegynnerkurs i knipling, med en intensjon om at teknikken knipling må videreføres til flere.

Om kurset: Nybegynnere skal lære grunnslagene i knipling. Ingen forkunnskaper er nødvendig.  De som har kniplet litt før og ønsker en oppfriskning vil få undervisning tilpasset sitt nivå.

Kurset passere for: Helt nybegynnere og deg som har kniplet litt.

Maks antall deltakere: 8

Svenske mønstre med spesielle løsninger:  Lærer Margery Sitkin

Margery bor i Oslo, har sin utdanning i Fine Arts fra USA og Statens sløyd-og tegnelærerskole, Notodden. Cand. mag., Universitetet i Oslo med Folkelivsgransking og Pedagogikk i fagkretsen. Svenska Spetsars kurs, Vadstena, også med mønsterkomposisjon, og montering av ferdig kniplede arbeider på Sätergläntan, og kurs i Skånsk og i Dalknyppling. Margery har vært kurslærer siden 1980, for fylkeshusflidslag, lokallag o.a., og mange hyggelige kurs for Norges Husflidslag på Holmen gård.  Hun forsøker å understreke viktigheten av kvalitet og passende montering av ferdige arbeider. Når hun knipler selv trives hun med oppgaver som utfordrer.

Kursets innhold: Kurset har fokus på mønstre med spesielle løsninger og på å lese svenske arbeidstegninger. Før kurset avtales det hvilke mønstre eleven skal arbeide med. Forkunnskaper: Eleven bør være sikker i grunnteknikkene i knipling.  Det anbefales å ha kniplet minst 2-3 år.

Maks antall deltakere: 10

Rekonstruksjon/mønstertegning og mix-kurs: Lærer – Elisabeth Bjørklund Bøhler.

Elisabeth bor i Oppegård utenfor Oslo, hun har undervist i ulike knipleteknikker i ca 20 år. Hun lærte å kniple hos lærer Margery Sitkin i 1990. Hun har flere sommerkurs hos Svenska Spetsar i Vadstena, ulike kurs arrangert av Knipleforeningeni Norge og flere år hos Karen Trend Nissen i Danmark, med flere påbygningsmoduler ut over pensum i lærerutdanningen..

Om kursene:

Rekonstruksjonskurset: Elevene skal lære å rekonstruere enkle torchonkniplinger som finnes på norske folkedrakter: eleven skal lære å vurdere nålavstand og trådtykkelse, lage prikkebrev, prøvekniple og lage arbeidstegning.  Elever som har arbeidet med dette før, vil kunne få arbeide med mer avanserte mønstre, etter eget ønske /behov.

Mønstertegning: Elevene skal lære å lage enkle mønstre, samt utarbeide prikkebrev og arbeidstegninger til disse.  Elevene kan komme med ønsker om hva de vil designe, f eks metervare, smykke, motiv eller annet.

Mix-kurs: Tønder, Bloemwerk, Bedforshire, Rusiskbåndknipling, Idrija, s’Gravenmoer, Skjulte begynnelser og avslutninger.   Alle kursene finnes i nivå 1 og 2. 

Krav til forkunnskaper: Deltakere skal være sikre i grunnslagene innen knipling og ha erfaring med å lese arbeidstegninger («svenske»/sort/hvite eller «danske»/fargekodete). Det anbefales å ha kniplet i 2-3 år, gjerne lenger for deltakere på rekonstruksjonskurset.

Maks antall elver – 12 stk

 

Kniplecafé: arrangeres for de som vil møtes uten å gå kurs. Pris dekker servering dagtid og lokalleie.

 

Priser: (endringer kan forekomme frem til endelig presentasjon)

Kursavgift: Medlemmer/ ikke medlemmer                                  kr 1.800,-/2.000,-

                     Nybegynnere som går sitt første kurs                       kr 1.600,-

                     Kniplecafé lørdag/søndag                                           kr 350,-/350,-

Middag      lørdag                                                                               kr 300,-

 

Overnatting inkl frokost:

Enkeltrom                                                                                           kr 660,- pr natt

Dobbelt rom pr seng                                                                         kr 440,- pr natt

© 2018 Knipleforeningen i Norge