KNIPLEKURS helgen 1.-3.juni 2018 i Sogndal

Sted: Sogndal folkehøgskule

 

Foreløpig presentasjon av kursene og en litt løselig agenda.

NB! Dette legges ut nå til orientering for at dere skal kunne sette av helgen i tide, og planlegge hvilke kurs dere vil gå. Endelig presentasjon kommer seinere.

Fredag 1.juni 09.00 – 18.00 kurs, 18.00 – utflukt m/middag,  Lørdag 2.juni 09.00 -15.00 kurs, 15.00-18.00 Årsmøte, Søndag 3.juni 09.00- 12.00 Kurs

 

Nybegynnerkurs: Lærer Eldbjørg Bredeli. Eldbjørg bor i Bergen og har kniplet siden 2006, hun gikk sitt første kurs hos Siri Rokne og har siden gått flere kurs bla i Tønder og Bloemwerk.  Hun begynte å undervise i 2014 og har siden hatt to kurs i året, vår og høst. Eldbjørg har en trofast gjeng med kniplere i Bergen som samles en gang i mnd. Eldbjørg underviser etter danske arbeidstegninger.

Om kurset: Nybegynnere skal lære grunnslagene. Ingen forkunnskaper nødvendig. De som har kniplet litt før og ønsker oppfriskning vil få undervisning tilpasset sitt nivå. Alle elever må ha eget utstyr, alternativt avtale med kursarrangør (kontaktinfo på påmeldingsskjemaet) om mulighet for lån/leie.

 

Metallknipling Lærere: Ernst O. Ziesler og Iljen Honstad. Ernst Ziesler har arbeidet med metallknipling siden 1994, og startet tidlig med rekonstruksjon av metallkniplinger, bla annet fra folkedrakter. Det har blitt over 1200 rekonstruerte mønstre.  Han har undervist i metallknipling siden 1995/96.

Iljen Honstad begynte å kniple i 2002, hun tok kniplelærerutdanningen i Horsens i Danmark med eksamen i 2005. siden har hun holdt kniplekurs.

Pga helsemessige situasjoner( bla planlagte operasjoner) kan det hende at det blir andre lærere, vi er i så fall lovet andre kompetente lærere.

Om kurset: Metalkniplinger finnes på mange norske bunader, og det er stor etterspørsel etter folk som kan kniple i metall til bunader. Nybegynnere innen metallknipling skal lære behandle metalltråd i knipling. De som er litt øvet vil arbeide med mønster tilpasset eget nivå. For begge nivåer vil det være mønster fra lokalområdet rundt Sogndal.

Krav til forkunskapet: Detagerne skal være sikre på grunnslagene inne knipling og ha erfaring med å lese arbeidstegninger. Det anbefales å ha kniplet i 2-3 år.

Rekonstruksjonskurs og mix-kurs:  Lærere:  Elisabeth Bjørklund Bøhler Elisabeth Bjørklund Bøhler er en erfaren kniplelærer som kontinuerlig har undervist i ulike knipleteknikker i ca 20 år.  Elisabeth begynte å kniple hos lærer Margery Sitkin i 1990, og gikk hos Margery i flere år. Elisabeth har flere sommerkurs hos Svenska Spetsar i Vadstena, ulike kurs arrangert av Knipleforeningen i Norge og flere år hos Karen Trend Nissen i Danmark, med flere påbygningsmoduler ut over pensum i lærerutdanningen.

Om rekonstruksjonskurset: Elevene skal lære å rekonstruere enkle torchonkniplinger som finnes på norske folkedrakter: eleven skal lære å vurdere nålavstand og trådtykkelse, lage prikkebrev, prøvekniple og lage arbeidstegning.  Elever som har arbeidet med dette før, vil kunne få arbeide med mer avanserte mønstre, etter eget ønske/behov.

Kursinnhold mix-kurs: Det kan velges mellom teknikker som Tønder, Bloemwerk, Bedfordshire, Russisk båndknipling, Idrija, s’Gravenmoer, Skjulte begynnelser og avslutninger.   Alle kursene finnes i nivå 1 og 2. 

Krav til forkunnskaper: Deltakere skal være sikre i grunnslagene innen knipling og ha erfaring med å lese arbeidstegninger («svenske»/sort/hvite eller «danske»/fargekodete). Det anbefales å ha kniplet i 2-3 år, gjerne lenger for deltakere på rekonstruksjonskurset.

 

Kniplekafé: arrangeres for de som vil møtes uten å gå kurs. Pris dekker servering dagtid og lokalleie.

 

Priser: (endringer kan forekomme frem til endelig presentasjon)

Kursavgift: Medlemmer/ ikke medlemmer:                       kr 1.900,-/ 2.100,-

                    Nybegynner på første kurs:                                kr 1.600,-

                     Kniplekafé fredag/lørdag/søndag                     kr 325,-/325,-/275,-

Middag       lørdag                                                                     kr 300,-

Middag fredag er tenkt i forbindelse med utflukten og prisen på dette er ikke klart i skrivende stund.

Overnatting inkl frokost:

Enkeltrom med/uten eget bad                                               Kr  660,-/560,- pr natt

Dobbelt rom med/uten eget bad(pr seng)                           Kr  530,-/405,- pr natt

© 2017 Knipleforeningen i Norge