Knipleforeningen i Norge ble etablert i 1996.

Vi ønsker å være et samlingspunkt for kniplere i hele Norge, og vi håper at mange flere skal oppdage gleden ved å kniple i årene som kommer. Vi arrangerer jevnlig kurser i ulike knipleteknikker, og treffes for å dele kniplegleder og erfaringer. Ved utgangen av mars 2017 var vi 200 medlemmer.   

Ved en glipp ble det ikke sendt ut kontingentkrav sammen med siste nummer av Knipleposten. Giro vil bli sendt sammen med årsmøtepapirene.

Kniplepinne 2018   

Slik er foreningens kniplepinne 2018. Ønsker du å bestille, ta kontakt med Linda Lillenes,e-post: lib.li@hotmail.com. Prisen er kr 110,- pr. pinne + evnt. frakt.   

Knipleforeningen ønsker å registrere e-post-adresse på alle medlemmene som har e-post-adresse. Dette er for å kunne sende ut viktig informasjon på en rask og rimelig måte. Vi oppfordrer derfor alle medlemmer som ikke allerede har oppgitt sin e-post-adresse om å sende en e-post til Hege Brit Randsborg: herahebri@gmail.com. NB! Knipleposten vil fortsatt komme på papir i vanlig post.               

Studieutvalget i Knipleforeningen ønsker å kartlegge kniplere i hele Norge, enkeltpersoner, grupper, kniplelærere og andre som kan noe om knipling, uavhengig av om de er medlemmer av Knipleforeningen eller ikke. Er du en knipler eller kjenner noen som er det, ønsker vi at du kontakter Elisabeth Bjørklund Bøhler på e-post: elisabeth.knipling@gmail.com.

© 2019 Knipleforeningen i Norge