KNIPLEFORENINGEN HAR FÅTT EGET STUDIEUTVALG

 

Etter mange samtaler over enda flere kopper med te var hadde Elisabeth Bjørklund Bøhler og jeg, Ingjerd Mosvoll, forslaget om et eget studieutvalg i foreningen klart for styret i knipleforeninga. Spenningen var selvsagt der om styret ville synes at vårt forslag var noe å gå videre med. Kurs og opplæring er vårt felles hjertebarn, og det er på dette området som vi tror at vi kan være bidragsytere i knipleforeningen og et område hvor vi kan gi styret en avlastning. Styret tok i mot oss med det vi følte var åpne armer, og studieutvalget i Knipleforeningen i Norge var et faktum.

Vi ønsket ikke å jobbe med dette alene, men ønsket å trekke inn noen som også brenner for dette fra andre kanter av landet. Under høstmøtehelga på Voss meldte Jorunn Hammarstrøm fra Bømlo og Åse Lyngvær fra Voss seg villig til å være med, og vi er nå fire stykker som utgjør studieutvalget.

Senere har det vært noen utskiftninger, og etter årsmøtet 2018 består studieutvalget av følgende personer:

Ingjerd Mosvoll, Elisabeth Bjørklund Bøhler, Eldbjørg Bredeli og Helene Ring Teppan.

Studieutvalget sine oppgaver kan i korthet oppsummeres slik:

 

-          Være ansvarlig for at det holdes kurs i knipleforeningen vår og høst. Finne kurslærere for disse kursene, samt lokaler. 

-          Sikre at det holdes kurs rundt om i landet. 

-          Lage presentasjoner av kommende vår- og høstkurs. 

-          Utarbeide en oversikt over kursholdere. 

-          Utarbeide en oversikt over kurslærere og hva de underviser i. 

-          Utarbeide en oversikt over samtlige knipleringer i landet. 

-          Utarbeide oppgaver og konkurranser i foreningens regi. 

-          Være forbundets kontakt opp mot studieforbundet. 

-          Utarbeide oppgaver og konkurranser i foreningens regi. 

-          Lage en standard presentasjon om knipling som foreningens medlemmer kan bruke. En kortfattelig skriftlig presentasjon   som kan leveres ut når medlemmene sitter og knipler for demonstrasjon. Denne bør være både på norsk og engelsk.

           En mer omfattende power point presentasjon tilbruk ved foredrag om knipling på møte i f eks det lokale husflidslaget. 

-          Utarbeide 2 stk begynnerkurs som passer for weekendkurs, for salg. 

-          Arrangere samlinger for kurslærere for faglig påfyll og tips, samt for å knytte kontakter med hverandre. 

 

Utvalgets første møte blir i februar, men vi har alt begynt å jobbe i det små og noen oppgaver er delt ut. De viktigste oppgavene nå til å begynne med er selvsagt kursene i forbindelse med årsmøtet 2015. Vi fant raskt ut at god tid på å finne lærere og kurslokale hadde vi ikke, derfor har Elisabeth Bjørklund Bøhler og Ingjerd Mosvoll påtatt seg å være lærere på det første kurset som studieutvalget har ansvaret for. Vi håper at vi har klart å finne temaer som er interessant for dere.

 

Det er mange temaer å plukke av når vi skal sette opp kurs, men hva ønsker dere? Kom med ønsker og tips om både kurs og lærer til oss. Utvalget ønsker å arrangere kurs rundt om i landet og trenger innspill og tips om plasser vi kan arrangere kurs. Ønsker, tips og innspill av alle slag kan sendes til Ingjerd Mosvoll på mosvoll@hotmail.com

 

Utvalget har som mål når vi har kurs å kunne presentre temaer, og tid og sted for de to neste kursene. Vi ønsker også med noen års mellomrom å kunne tilby utenlandskurs, og vi vil jobbe for å få gode utenlandske lærere hit til oss.

 

En av studieutvalgts oppgaver er å lage en oversikt over knipleringer i Norge. Noen ringer vet vi om, men vi regner med at det er ringer der ute som vi ikke vet om. Vi vil derfor bli glade om dere som er med i en ring (stor eller liten, størrelsen betyr ingen ting) kunne sende informasjon om denne til utvalget. Det vi ønsker oss av informasjon er hvor ringen holder til, om dere ønsker dere nye medlemmer og/eller kontakt med andre, vi trenger da i tilfelle en kontaktperson. Det hadde også vært fint å få vite hvor mange som er med i ringen, og gjerne navn på medlemmene. Vi lager denne oversikten fordi vi ønsker å kartlegge Kniple-Norge, finne ut om det er kniplere der ute som ikke er medlem av knipleforeninga. Informasjon om ringene vil ikke bli publisert uten tillatelse fra ringen, og det vil da i tilfell kun være ringens kontaktperson som publiseres. Medlemslistene vil kun være til internt bruk.

Informasjon om knipleringer sendes mosvoll@hotmail.com eller til Ingjerd Mosvoll, Reinroseveien 8A, 1663 Rolvsøy.

 

Studieutvalgets leder

Ingjerd Mosvoll

© 2020 Knipleforeningen i Norge