Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Knipleforeningen i Norge ble etablert i 1996.

Vi ønsker å være et samlingspunkt for kniplere i hele Norge, og vi håper at mange flere skal oppdage gleden ved å kniple i årene som kommer. Vi arrangerer jevnlig kurser i ulike knipleteknikker, og treffes for å dele kniplegleder og erfaringer. Ved utgangen av mars 2017 var vi 200 medlemmer.   

På grunn av koronavirussituasjonen er den planlagte årsmøte/kurshelgen utsatt til helgen 3. og 4. oktober 2020.  Den planlagte kurshelgen i Tromsø er avlyst. Vi håper at ting har roet seg innen oktober, og at kurs- og årsmøtehelgen kan gjennomføres uten store endringer.   Slik vi vurderer situasjonen i dag vil dette være trygt og gjennomførbart, og vi ønsker alle velkommen til kurs, kniplekafé og årsmøte!   

 

Studieutvalget i Knipleforeningen ønsker å kartlegge kniplere i hele Norge, enkeltpersoner, grupper, kniplelærere og andre som kan noe om knipling, uavhengig av om de er medlemmer av Knipleforeningen eller ikke. Er du en knipler eller kjenner noen som er det, ønsker vi at du kontakter Elisabeth Bjørklund Bøhler på e-post: elisabeth.knipling@gmail.com.

© 2020 Knipleforeningen i Norge

Logg inn